Affichecampagne Zeppe & Zikki: Iedereen paraat voor een veilige straat!

Affichecampagne Zeppe & Zikki: Iedereen paraat voor een veilige straat!

 

Onder de slogan ‘Iedereen paraat voor een veilige straat’ lanceerden Zeppe & Zikki vanaf donderdag 7 november een nieuw grote sensibiliseringscampagne voor meer verkeersveiligheid in de eigen omgeving.  Als meest populaire verkeershelden van Vlaanderen roepen ze heel Vlaanderen op om mee te doen en de campagneaffiche op te hangen.

Hoewel het aantal verkeersdoden in ons land nog nooit zo laag is geweest, is er geen reden tot te veel optimisme want nog steeds vallen er op onze wegen meer dan 750 verkeersdoden en daalt het aantal fietsers en voetgangers die verongelukken nauwelijks.  België blijft het slechter doen dan alle buurlanden en telt bijna dubbel zoveel verkeersdoden als Nederland.

In 2012 waren 2 103 kinderen tussen 6 en 12 jaar betrokken bij een verkeersongeval. Heel vaak gebeurt dit in de eigen omgeving op weg van thuis naar school. Om kinderen bewust te maken van de gevaren in het verkeer en chauffeurs op te roepen om voorzichtiger te rijden in de bebouwde kom en specifiek in schoolomgevingen lanceren Zeppe & Zikki de affichecampagne ‘Iedereen paraat voor een veilige straat’.

Alle Vlamingen worden via tv- en radiospots opgeroepen om de Zeppe & Zikki affiche op te hangen die worden verdeeld via kranten, scholen, gemeentebesturen, verenigingen en via de winkels van Fun.  Onze tv-spot kan je reeds hier bekijken. De poster is ook gratis downloadbaar via onze website in A4 formaat en A3 formaat . Wie de affiche ophangt bouwt niet alleen mee aan een veiliger verkeer, maar maakt ook kans op één van de 25 verblijven bij Center Parcs of één van de 250 Zeppe & Zikki veiligheidsitems.  Nog voor de start van de actie werden al meer dan 150 000 affiches aangevraagd die vanaf vandaag worden verspreid.

Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet steunt de actie: “De daling van het aantal verkeersslachtoffers is er alleen gekomen door de volgehouden inspanningen op diverse vlakken.  Controle en bestraffing zijn soms noodzakelijk maar met deze actie van Zeppe & Zikki vragen we op een sympathieke en positieve manier aandacht van de weggebruikers om elk zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van de eigen familie en van de anderen.  Ik hoop daarom op een massale deelname aan deze Zeppe & Zikki actie en heb zelf alvast de affiche opgehangen.

Deze actie is een initiatief van Levenslijn en krijgt de steun van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en Center Parcs.