Goeddoelactie

Goeddoelactie

Het begon allemaal met grote verontwaardiging over verkeersongevallen, vooral over verkeersongevallen met kinderen. Dat kon VTM niet over zich heen laten komen, daarop wilde de commerciële zender op een niet-commerciële manier reageren, met inzet van de eigen sterke kanten en met de Koning Boudewijnstichting als facilitator.
 
Het Levenslijn-Kinderfonds verhaal heeft een voorgeschiedenis met twee partners: enerzijds is er de VMMa, anderzijds is er de Koning Boudewijnstichting. VMMa - die onderdak biedt aan de tv-zenders VTM, 2BE, JIM, Vitaya en VTMKZOOM en radiozenders Q-music en JOE fm - is een, commercieel bedrijf met dus een winstoogmerk, maar met daarnaast oog voor haar maatschappelijke verantwoordelijkheid: een bedrijf dat ook nuttig wil zijn voor de samenleving. 
 
De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht: samenwerken aan een betere samenleving. In de oprichtingsacte wordt de stichting omschreven als “een onafhankelijke structuur die originele ideeën aanmoedigt en
nieuwe projecten opzet”. De complementariteit tussen beide is duidelijk. VMMa kan het medium ‘televisie’ inzetten om boodschappen rond een nijpend probleem tienduizenden huiskamers in te sturen. Vrij snel na zijn oprichting begint VTM daarom met Levenslijn, de goede-doelactie die op dat moment fondsen werft voor wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen de grote ziekten van deze tijd.
 
Rond de eeuwwisseling gaat Levenslijn op zoek naar een nieuw elan. De marathonshow met BV’s en met de stoet aan bedrijven en particulieren die hun cheque komen overhandigen, heeft dan als uithangbord voor fondsenwerving zijn beste tijd gehad. VTM wil bovendien herbronnen over het thema voor de tweejaarlijkse Levenslijn campagne. De zender wil, naast wetenschappelijk onderzoek, ook tastbaardere initiatieven ondersteunen waarvan het maatschappelijke belang onmiddellijk zichtbaar is.
 
De Koning Boudewijnstichting heeft in 2002 al een zeer stevige reputatie opgebouwd met als sleutelwoorden:
degelijkheid, onafhankelijkheid, groot netwerk, gevoeligheid voor actuele thema’s. Diverse fondsen werden al ingebed in de structuur van de Stichting waaronder ook bedrijfsfondsen.
Het bestuur ervan werd door de Stichting toevertrouwd aan
een bestuurscomité. De Stichting had toen ook al een aantal projecten ontwikkeld rond de schoolomgeving. Het thema was haar dus ook niet vreemd.