Levenslijn –Kinderfonds en vzw Rondpunt: naar een geslaagde privé-publieke samenwerking in de opvang van verkeersslachtoffers

Levenslijn –Kinderfonds en vzw Rondpunt: naar een geslaagde privé-publieke samenwerking in de opvang van verkeersslachtoffers

"Met Rondpunt zetten we een forse stap vooruit naar een professionelere begeleiding en opvang van de verkeersslachtoffers. Het is voor het Levenslijn-Kinderfonds de bekroning van bijna 10 jaar volgehouden aandacht en inspanningen op dit domein.zegt Kristine Kloeck, voorzitter van het Levenslijn-Kinderfonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Het Levenslijn-Kinderfonds, dat is opgericht door vtm en werkt met de inkomsten van de actie Levenslijn, neemt van bij de start in 2003 al het initiatief om geld vrij te maken voor een organisatie die de problemen en de opvang van de verkeersslachtoffers moet oplossen. Hieruit ontstaat de vzw ZEBRA die met de financiële steun van het fonds een inventaris maakt van de problemen en start met de begeleiding van jonge verkeersslachtoffers en hun verenigingen. "ZEBRA heeft fantastisch baanbrekend werk gedaan en niet alleen bekendheid maar ook autoriteit gekregen. En vandaag zetten ze hun werk verder binnen Rondpunt vzw." zegt voorzitter Kloeck nog "We zijn fier op hen en samen hebben we de overheid kunnen overtuigen van de nood aan een structureel overheidsinitiatief." Ook de Koning Boudewijnstichting, die het fonds beheert, is blij met deze ontwikkeling. "Deze organisatie komt perfect tegemoet aan onze opdracht: op een structurele manier een oplossing creëren voor een beter welzijn, in dit geval van de verkeersslachtoffers." zegt Guido Knops die als gewezen directeur van de Koning Boudewijnstichting nog steeds als bestuurder het fonds mee beheert.

"Onze bekommernis voor het verkeersgeweld en de slachtoffers start eigenlijk al in de jaren 90 toen we op de nieuwsdienst als eersten veel aandacht besteedden aan deze problematiek." zegt Marc Dupain, gewezen nieuwsanchor van VTM en algemeen coördinator van Levenslijn. "Dit is een prachtig resultaat en onze dank gaat ook uit naar heel Vlaanderen, naar al die mensen die al jarenlang actie voeren en geld storten aan Levenslijn, dit is een resultaat dat zonder hen nooit mogelijk was geweest, proficiat en dank Vlaanderen!"

En die steun van de Vlaming zal ook in de toekomst hard nodig zijn want het Levenslijn-Kinderfonds blijft in de nieuwe samenwerking de privé-partner en zal Rondpunt en de Zebrawerking voort ondersteunen. vtm en Levenslijn zullen dan ook in de toekomst nog verdere initiatieven nemen om actie te voeren en geld in te zamelen voor meer verkeersveiligheid en een betere opvang en begeleiding van de verkeersslachtoffers

Vandaag is de geboortedag van de vzw Rondpunt. De vzw is een fusie van ZEBRA (organisatie voor jonge verkeersslachtoffers) en Rondpunt, het expertisecentrum voor verkeersslachtoffers. Het nieuwe Rondpunt zal ijveren voor een betere opvang van iedereen die betrokken raakt bij een zwaar verkeersongeval. Astrid Rubbens, directeur: "Door deze fusie worden we sterker. We kunnen meer dan ooit ijveren voor betere opvang, meer kansen en meer aandacht voor verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. Rondpunt zal ook altijd bijzondere aandacht hebben voor jonge verkeersslachtoffers."

Jaarlijks raken meer dan 30.000 mensen betrokken bij een verkeersongeval. Onder hen zijn er ongeveer 8.000 kinderen en jongeren. Hoe groot de moeilijkheden en de ellende na zo een ongeval ook zijn, toch worden de gevolgen van een verkeersongeval vaak onderschat. Verkeersongevallen staan elke dag in de krant en mensen raken eraan gewend.

Vandaag voert minister van Welzijn Jo Vandeurzen samen met Rondpunt actie voor een betere opvang van verkeersslachtoffers in Vlaanderen. Met de campagne 'Ben jij ook bondgenoot van verkeersslachtoffers?' werden in Antwerpen Centraal honderden voorbijgangers aangespoord om aandacht te hebben voor verkeersslachtoffers, hun naasten en nabestaanden.

Verkeersslachtoffers, hun omgeving, nabestaanden en professionele hulpverleners krijgen van Rondpunt informatie en advies over de gevolgen van een verkeersongeval. Er is een gids voorhanden, er is een website en er bestaan heel wat praktische instrumenten zoals een infobox voor politiemensen. Jonge verkeersslachtoffers verdienen extra aandacht, zo vindt Rondpunt. Speciaal voor hen heeft Rondpunt een mooi aanbod aan zebra-acties: een kinderwebsite, een lessenpakket voor leerkrachten, een jongerenblog, …

Minster van Welzijn Jo Vandeurzen en met hem de Vlaamse Regering ondersteunen Rondpunt: "De erkenning van Rondpunt is een antwoord op de blijvende nood aan aandacht voor de opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers, hun familie, vrienden en de nabestaanden. Met Rondpunt kiezen we voor sensibilisering, voor kennisontwikkeling en voor het bevorderen van deskundigheid in een context die lokale initiatieven en samenwerking aanstuurt."

Rondpunt is een privaat-publieke samenwerking met middelen van de Vlaamse overheid en van het Levenslijn-Kinderfonds, dat het vroegere ZEBRA opstartte en dat in de toekomst alle ZEBRA-acties van Rondpunt voor kinderen en jongeren zal financieren.

Meer info: www.rondpunt.be