Over Levenslijn

Over Levenslijn

De confrontatie tussen jonge mensen en het verkeer blijkt onthutsend pijnlijk. Het verkeer staat concurrentieloos nr. 1 als doodsoorzaak bij jonge mensen. De vele verkeersongevallen zorgen voor een onpeilbaar leed, zowel lichamelijk als geestelijk, zowel bij de slachtoffers zelf als bij hun omgeving ... en zeker ook bij de veroorzakers.

De verklaringen zijn zeer divers: de soms gebrekkige of onaangepaste verkeersinfrastructuur, de staat van de voertuigen (beginnend bij de fietsen), het onaangepaste en gevaarlijke gedrag van zowel volwassen als jonge verkeersgebruikers ... De gevaren zijn talrijk en dikwijls moorddadig.

Deze probleemstelling is niet nieuw maar blijft erg actueel en relevant. Ondanks de inspanningen van velen bewijzen de steeds maar nieuwe jonge verkeersslachtoffers een schrijnende en hoge nood. Het is aan deze nood dat Levenslijn wil werken. 

Levenslijn draait sinds 2002 volledig rond verkeersveiligheid. De afgelopen jaren zijn er minder dodelijke verkeersongevallen op onze Belgische wegen, maar gemiddeld tellen we toch nog ongeveer 850 verkeersdoden per jaar en elk slachtoffer is er één teveel! Het verkeer blijft bovendien één van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen en jongeren. Genoeg redenen dus om als Vlaamse Media Maatschappij hierin een voortrekkersrol op te nemen. We willen met Levenslijn mensen op een positieve manier mobiliseren om samen het verkeer veiliger te maken voor onze kinderen.