Preventie

Preventie

Het Levenslijn-Kinderfonds heeft campagnes gevoerd doorheen het hele Vlaamse gewest via diverse media en richtte zich daarbij naar groot en klein. Scholen, ouders en gemeentebesturen werden ondersteund om rond de eigen school acties i.v.m. verkeersveiligheid te ontwikkelen. Met de TV-figuren ‘Zeppe & Zikki’, een zebra en een
schildpad die hilarische avonturen beleven, worden de lagereschoolkinderen vertrouwd gemaakt met de do’s en dont’s in het verkeer. Voor de kleuters belichaamt Aya de ruimtefiguur die het abc van het verkeer nog moet leren kennen. Voor de jongeren staat nog een game op stapel.
 
Yes we can!
Een veiliger verkeer voor kinderen is een zaak van iedereen. Levenslijn zorgt daarom al tien jaar voor sensibilisatie- en preventiecampagnes met een positieve toon. Productvernieuwing met Van Beirendonck, verrassend met de wereldkampioen op de fiets voor verkeersveiligheid. Uit dergelijke campagnes blijken de troeven van de publiek-private samenwerking tussen de VMMa en de Vlaamse overheid die een partner is voor het Fonds. Inhoudelijk dragen de sensibilisatiecampagnes de creatieve stempel van VTM, in overleg met andere partners. Maar de Vlaamse overheid doet met haar expertise een stevige duit in het zakje en helpt de boodschap te verspreiden. 
 
 
Hoofd én hart
Kinderen de verkeersregels en de verkeersborden bijbrengen is belangrijk. Parallel met die klassieke verkeerslessen
stimuleert het Levenslijn-Kinderfonds al tien jaar vernieuwende preventiecampagnes, die aansluiten bij de emotionele beleving van kinderen in het verkeer en die het label verkeerseducatie verdienen. De opvallendste voorbeelden zijn die van Zeppe & Zikki voor lagereschoolkinderen en Aya voor kleuters (zie verder). Ze maken kinderen op een speelse manier vertrouwd met de gevaren in het verkeer en hameren op een respectvolle attitude voor andere ‘verkeerders’. De TV-figuren zijn herkenbare ankers voor dergelijke verkeersopvoeding. Ze zijn bovendien veel meer dan een tv-programma. Er hangt een rist initiatieven, rond, in en buiten de school, die de herkenbaarheid en de impact van de boodschap vergroten. Het Fonds probeert ook middelbare scholieren aan te zetten tot verantwoordelijk verkeersgedrag. Zo is er het project ‘Getuigen Onderweg’ voor de derde graad, waarbij een verkeersslachtoffer zelf zijn verhaal komt doen op school. Het zijn beklijvende ontmoetingen die pijnlijk duidelijk maken welke (levenslange) gevolgen een verkeersongeval wel heeft. 
 
 
Veiligheidsmateriaal
Tien jaar geleden was het een enkeling die zijn kind met een fietshelm naar school stuurde, of hem/haar een fluohesje omdeed vooraleer het kind de deur uit mocht. Levenslijn heeft het dragen van veiligheidsmateriaal aantrekkelijk en evident gemaakt. In 2002 al deelt het 75.000 fietshelmen uit aan de leerlingen van het vijfde leerjaar. Het kiest voor die leeftijd, omdat zo de lagere klassen het voorbeeld van de coole
grotere kinderen willen volgen. Het Fonds promoot het fluohesje voor fietsers en voetgangers: in 2004 werden er 70.000 verspreid bij het jeugdwerk. 
 
In 2006 krijgen leerlingen uit het eerste middelbaar ook 120.000 fietslichtjes, waarbij ze twee extra activiteiten voor een veiliger verkeer moeten organiseren op hun school, zoals een fietscontrole of een fietsrouteplan. Recenter is er de Grote Zeppe & Zikki Fluojasjescampagne in 2009, waarbij 50.000 fluojasjes worden verdeeld, en de 68.000 mobiele knipperlichtjes van de Zeppe & Zikki Knipperlichtjescampagne in 2012. Bij deze acties hoort telkens een online-wedstrijd met vragen over het verkeer. Meer dan 80.000 Vlamingen hebben op die manier al beloofd dat ze zich veiliger zullen gedragen en hebben via de wedstrijd informatie gekregen over hoe ze dat moeten doen.