Rondpunt vzw wil meer geïntegreerde dienstverlening na verkeersongeval

Rondpunt vzw wil meer geïntegreerde dienstverlening na verkeersongeval

GENT/ANTWERPEN – "De samenwerking tussen de verschillende hulp-, zorg- en dienstverleners na een verkeersongeval moet meer op elkaar zijn afgestemd", dat is de boodschap na een studiedag in Gent, georganiseerd door Rondpunt vzw en de Arteveldehogeschool. "Hierdoor verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en is de psychologische impact kleiner" zegt Astrid Rubbens, algemeen directeur Rondpunt vzw. Om deze doelstellingen te bereiken, lanceert Rondpunt vzw een nieuw vormingspakket: 'Samengang, Het traject van een verkeersslachtoffer'. Advocaten, ziekenfondsen, brandweerlieden, verpleegkundigen, verzekeraars…: allemaal hebben ze hun aandeel in de dienstverlening na een zwaar verkeersongeval. Het vormingspakket, dat een dvd en een gedrukte handleiding omvat, biedt een leidraad voor een betere en meer geïntegreerde nazorg van verkeersslachtoffers. Rondpunt werkte hiervoor samen met Wim Geysen Producties en de Arteveldehogeschool.

Multifunctioneel
Zo toont de dvd het ingewikkelde kluwen van alle mogelijke hulp-, zorg- en dienstverleners die de revue passeren na een verkeersongeval. De documentaire vertrekt vanuit hun ervaringen, deskundigheid en hun beleving als dienstverleners en toont vooral 'de mensen' achter de hulpverleners. Bij de dvd zit een gedrukte handleiding die geschikt is als vormingspakket voor allerhande onderwijsdoeleinden zoals workshops, bijscholingen en cursussen. 'Samengang, Het traject van een verkeersslachtoffer' is een multifunctioneel instrument dat de gehele sector kan gebruiken voor de zorg en re-integratie van verkeersslachtoffers.

Vernieuwend
"Met dit pakket steunen we vanuit het Levenslijn-Kinderfonds opnieuw baanbrekend werk op het vlak van een betere zorg voor de verkeersslachtoffers en hun omgeving", zegt Marc Dupain van het Levenslijn Kinderfonds, de grootste financierder van het project. "Dat is van bij de start de basis geweest van onze steun voor een betere begeleiding en opvang", zo besluit Dupain. "We willen niet alleen een betere en meer geïntegreerde dienstverlening bekomen, maar ook aandacht vragen voor de emotionele impact van een zwaar verkeersongeval", zegt Rubbens. Niet alleen de verkeersslachtoffers en hun omgeving, maar ook de dienstverleners krijgen af te rekenen met een zware emotionele weerslag. Door het vernieuwende project wordt de psychologische kant van de medaille bespreekbaar gemaakt en wordt er ook een interdisciplinaire brug gebouwd tussen alle mogelijk hulp-, zorg- en dienstverleners na een verkeersongeval.

Rondpunt is een privaat-publieke samenwerking met middelen van de Vlaamse overheid en van het Levenslijn-Kinderfonds, dat het vroegere ZEBRA opstartte en dat in de toekomst alle ZEBRA-acties van Rondpunt voor kinderen en jongeren zal financieren.