Uitbreiding aantal verkeersgetuigenissen op school

Uitbreiding aantal verkeersgetuigenissen op school

Vier jaar geleden werd Jeroen aangereden met de moto. Hij raakte zwaargewond en lag zes weken in coma. Zijn leven is compleet veranderd. Vanochtend heeft Jeroen in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits over zijn verkeersongeval verteld voor leerlingen van de derde graad van het PTI in Zottegem. De getuigenis maakt deel uit van het project ‘Getuigen onderweg’ van Rondpunt vzw. Vlaams minister Hilde Crevits maakt 205.000 euro vrij om dat project uit te breiden naar secundaire scholen in heel Vlaanderen. Minister Crevits gelooft dat projecten als deze het verkeersgedrag van jongeren echt wel kan beïnvloeden in het streven naar een veiliger verkeer.

Met het project ‘Getuigen onderweg’ van Rondpunt vzw komt een verkeersslachtoffer of nabestaande in de klas vertellen over zijn of haar ongeval of dat van zijn of haar kind. Getuigen onderweg is gegroeid uit bestaande initiatieven in de provincies West-Vlaanderen en Limburg. Het project breidt nu uit naar heel Vlaanderen. Dankzij de steun van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits zullen er meer getuigenissen in de Vlaamse secundaire scholen mogelijk zijn.

Getuigen onderweg sensibiliseert jongeren van de derde graad secundair onderwijs over veilig verkeersgedrag. Door de getuigenis van verkeersslachtoffers – vaak jongvolwassenen - worden jongeren aangezet tot verantwoord gedrag in het verkeer en solidariteit ten aanzien van verkeersslachtoffers. In het belang van het verkeersveiligheidsbeleid is het nodig om deze kennis preventief aan te bieden, aangezien dit cruciaal is voor de ontwikkeling van sociale attitudes en om risico’s in het verkeer juist in te schatten. Verkeersgetuigen kunnen op een verantwoorde manier een brug slaan en de nodige ervaring en kennis met jongeren delen.

Verkeersgetuigen zijn ervaringsdeskundigen omdat ze ofwel zelf ofwel als familielid de gevolgen van een verkeersongeval van heel dichtbij hebben meegemaakt. Ze hebben het immense leed, het onnoemelijke verdriet, maar soms ook de stille hoop meegemaakt. Ze beschikken over de nodige authenticiteit om jonge mensen met hun confronterend verhaal echt te bereiken. In die zin zijn ze heel goed geschikt om het pleidooi voor een veilig verkeersgedrag doeltreffend over te brengen.

Jeroen getuigde vanochtend in het PTI in Zottegem : “De gevolgen van een verkeersongeval gaan veel verder dan de leerlingen beseffen. Ik heb 6 weken in coma gelegen. Tijdens de maandenlange revalidatie heb ik terug moeten leren praten en stappen. Door mijn hersenletsel kan ik me moeilijk concentreren en heb ik mijn job moeten opgeven. De rechtszaak voor de verzekeringen is nog steeds niet afgehandeld, 4 jaar na het ongeval. Er is heel veel veranderd sinds mijn ongeval.”

In de leeftijdscategorie ‘18-24 jaar’ vallen er nog te veel verkeersslachtoffers. Ongeveer een vijfde van alle verkeersdoden in Vlaanderen valt in die leeftijdscategorie. In 2010 vielen er in het verkeer 81 doden en 614 zwaargewonden in de leeftijdscategorie ’18-24 jaar’.

Vlaams minister Crevits : “Leerlingen uit het 5de,6de en 7de middelbaar staan op het punt om hun rijbewijs voor de auto te halen. Jongeren blijven helaas oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Bijna een vijfde van de bestuurders die het leven laat bij een ongeval, zijn jongeren tussen 18 en 24 jaar, terwijl ze maar 8 procent van de bevolking uitmaken. Snelheid, alcohol en het niet dragen van de gordel liggen vaak aan de basis van verkeersongevallen. Een correct veilig gedrag in het verkeer is van levensbelang.”

Uitbreiding project

Vlaams minister Hilde Crevits breidt het project rond verkeersgetuigen gevoelig uit. Vanaf dit schooljaar worden de getuigenissen in secundaire scholen in heel Vlaanderen aangeboden. Rondpunt vzw zorgt voor een goede omkadering voor de school en de getuigen. De verkeersgetuigen/slachtoffers werden daarvoor allemaal vooraf zorgvuldig geselecteerd, inhoudelijk opgeleid en begeleid door verschillende pedagogische en zorginstellingen.

Minister Crevits kent een subsidie van 205.000 euro toe en dankzij deze financiële steun kunnen tot eind 2013 niet minder dan 700 treffende getuigenissen van verkeersslachtoffers en nabestaande in secundaire scholen in Vlaanderen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits :“Preventie is van levensbelang in het verkeersveiligheidsbeleid. Een persoonlijk verhaal maakt veel meer indruk dan gelijk welke theoretische aanpak. Het project ‘Getuigen onderweg’ van de vzw Rondpunt is een ijzersterk en gevoelig voorbeeld van sensibilisering en vorming van jongeren. Iedereen heeft er baat bij stil te staan bij de gevolgen en het vele leed die verkeersongevallen elke dag opnieuw veroorzaken. Levenslang leren en sensibiliseren is de beste garantie voor een succesvolle loopbaan als verkeersdeelnemer en kan onnoemelijk veel leed vermijden.”

Rondpunt vzw

Rondpunt vzw ijvert voor een goede opvang van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen en wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid en de opbrengsten van de actie Levenslijn. Rondpunt is ervan overtuigd dat een betrokken en respectvolle omgang met verkeersslachtoffers, hun omgeving en de nabestaanden een verschil maakt. De organisatie gelooft in de mogelijkheden van wie door een verkeersongeval werd geraakt.
Rondpunt investeert in betere kansen voor alle betrokkenen bij een verkeersongeval en wil de grote en kleine zorgen van verkeersslachtoffers en hun omgeving verlichten. Kinderen en jongeren krijgen hierbij bijzondere aandacht. De vzw roept iedereen op om verkeersslachtoffers met de beste zorgen te omringen. Daarom ondersteunt Rondpunt ook de directe omgeving van een verkeersslachtoffer en de professionele hulpverleners bij het bieden van goede opvang. Rondpunt werkt altijd samen, nooit alleen.