Verkeersveiligheidsacties Levenslijn voortaan onder Zeppe & Zikki en Aya-vlag

Verkeersveiligheidsacties Levenslijn voortaan onder Zeppe & Zikki en Aya-vlag

 

Zeppe & Zikki zijn 5 jaar na hun lancering bekender geworden dan de actie Levenslijn waaruit ze zijn ontstaan.  Voortaan gaan ze dan ook samen met Aya, het andere verkeersveiligheidsfiguurtje,  alleen verder. Er komt hierdoor ook een einde aan de fondsenwervingsacties van Levenslijn en het Levenslijn – Kinderfonds.

 

Sinds de oprichting van het Levenslijn – Kinderfonds, het bedrijfsfonds van de Vlaamse Media Maatschappij dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, is Levenslijn getransformeerd van een pure fondsenwervingsactie naar een sensibiliseringsplatform voor meer verkeersveiligheid in Vlaanderen.  Hierbij zijn de figuren Zeppe & Zikki en meer recent ook Aya uitgegroeid tot sterke boegbeelden, niet alleen op het scherm, maar ook in scholen, verenigingen en op evenementen. Door hun niet-belerende en humoristische insteek slagen ze er in om attitudewijziging op vlak van preventie van verkeersongevallen te realiseren.

 

Om deze preventieopdracht verder optimaal te kunnen uitbouwen zal de focus vanaf nu op sensibilisering liggen waardoor de fondsenwervingsacties van Levenslijn  en het Levenslijn – Kinderfonds zullen uitdoven.  De Vlaamse Media Maatschappij verzamelde de voorbije 10 jaar bijna 17 miljoen euro dankzij de hulp van sponsors, overheden en actievoerders.  Hiermee werden vele initiatieven genomen op vlak van preventie, opvang van verkeersslachtoffers en wetenschappelijk onderzoek.  In het eindverslag van het Levenslijn – Kinderfonds dat u hier online kan raadplegen, wordt uitgebreid verslag gebracht van al deze activiteiten.  We willen iedereen die heeft bijgedragen tot dit mooie resultaat van harte bedanken.

 

In de nabije toekomst hebben Aya en Zeppe & Zikki nog heel wat in petto: nieuwe tv-reeksen, scholenacties en events. Daarnaast komt er ook nog een specifiek tienerproject.

Wie meer info over Zeppe & Zikki of Aya wil kan terecht op de websites www.zeppezikki.be of www.aya.be