Verslag Levenslijn – Kinderfonds

Verslag Levenslijn – Kinderfonds

Klik hier om het volledige verslag te lezen

Zeldzaam zijn de thema's waarvoor vele jarenlang een breed maatschappelijk draagvlak blijft bestaan. De verkeersveiligheid en de mobiliteit van de kinderen en jongeren is zo'n thema en dit is het thema van het Levenslijn-Kinderfonds. De vierde campagne (2008-2009) is achter de rug en de vijfde (2010-2011) loopt intussen alweer. De bewogenheid van vele mensen blijft erg groot en vooral erg diep: ze vinden het niet kunnen dat jonge mensen omkomen in het verkeer of dat zij hun leven lang zullen moeten leven met de gevolgen van een verkeersongeval. Het Levenslijn-Kinderfonds geeft aan die bewogenheid handen en voeten en zorgt ervoor dat concrete initiatieven voorbereid, opgestart en gesteund worden en dit zowel in de preventieve sfeer, als bij de opvang van jonge verkeersslachtoffers en bij de wetenschappelijke benadering.

Wat de preventie aangaat, hebben Zeppe & Zikki via speels-educatieve animatiefilmpjes een aanpak ontwikkeld, die verkeersemoties onderkent en die zonder betutteling steeds weer pleit voor meer onderling respect in het verkeer. Bij dergelijke projecten komen de sterke punten van de initiatiefnemer en uiteraard mediapartner van het Levenslijn-Kinderfonds meer dan ooit tot hun volle recht. Zeppe & Zikki zijn de voorbije jaren echt wel de
vlag geweest van ons fonds.

De fietsateliers hebben intussen in heel wat scholen uit het secundair onderwijs voet aan grond gekregen: voor wie fietsend naar school komt is er –zo nodig- de mogelijkheid om beperkte mankementen te herstellen.

Qua opvang blijft het Levenslijn-Kinderfonds ZEBRA financieren, de organisatie die nu al 8 jaar in de branding staat en mobiliseert rond een kindgerichte opvang van jonge verkeersslachtoffers.
De trajectbegeleiding krijgt bij hen meer dan ooit een bijzondere plaats: de begeleiding van jonge verkeersslachtoffers in de doolhof van de medische wereld met haar diverse specialiteiten, in de juridische
wereld, het onderwijs en het hele netwerk van hulpverlening in de welzijnssector, verdient meer dan ooit alle aandacht.

En ten slotte is er ook in de wetenschappelijke hoek, een blijvende aandacht voor de problematiek vanuit de medische sector en vanuit de sociaalwetenschappelijke benadering.

Het Levenslijn-Kinderfonds blijft zodoende op een eigen manier bijdragen tot velerlei initiatieven in de sfeer van een veiliger mobiliteit voor kinderen en jongeren en daardoor blijft ook de samenleving bewogen rond dit thema. En zolang de samenleving zich hier rond bewogen weet, vindt het Levenslijn-Kinderfonds de nodige middelen om eraan te werken. Zo blijven wij uitdrukking geven aan wat de samenleving beroert, met oprechte dank aan
alle instanties, organisaties en personen die deze werking mogelijk maken.

Met alle RESPECT,
Kristine Kloeck,
Voorzitter van het Bestuurscomité
van Levenslijn-Kinderfonds