Voor wie maak jij het verschil?

Voor wie maak jij het verschil?

 

Een jeugdvriend, een groep kennissen, de kameraden van je overleden partner … Veel verkeersslachtoffers en nabestaanden konden voor het ongeval niet voorspellen wie de persoon zou zijn die hen door de moeilijkste momenten zou helpen. Iemand om hun pijn mee te delen, maar ook iemand om iets ‘gewoon’ mee te doen. Ieder slachtoffer heeft de steun van zo’n goede vriend nodig, dat is de boodschap die Rondpunt wil verspreiden met haar spotjescampagne naar aanleiding van de herdenkingsdag van het verkeersslachtoffer.

Internationale herdenkingsdag, 17 november
Elke derde zondag van november is Internationale herdenkingsdag van het verkeersslachtoffer. Een dag die heel wat mensen aanbelangt, want wereldwijd is het verkeer één van de belangrijkste doodsoorzaken en raken er jaarlijks nog eens 20 tot 50 miljoen mensen gewond. In Vlaanderen vielen in 2012 381 dodelijke en 36.371 gewonde slachtoffers. En dan zijn alle naasten en nabestaanden nog niet meegeteld. Ook zij zijn slachtoffers van het verkeer. De aantallen zijn zo hoog dat iedereen wel een verkeersslachtoffer kent in zijn eigen omgeving.

Iedereen kent een verkeersslachtoffer
Toch voelen slachtoffers zich vaak eenzaam. Door hun letsel zijn ze veranderd, hun verlies heeft een grote impact. Vrienden en bekenden weten niet hoe te reageren of vallen weg. Terwijl een goede vriend het verschil maakt tijdens een revalidatie- of rouwproces. Om mensen bewust te maken van de belangrijke rol die ze hebben, stelt Rondpunt via vier spotjes die worden uitgezonden bij VTM de vraag ‘Voor wie maak jij het verschil?’. In de spotjes vertellen twee slachtoffers en twee nabestaanden over de persoon die voor hen het verschil maakte. Rondpunt wil met deze inspirerende voorbeelden mensen aansporen om het slachtoffer dat zij kennen niet in de steek te laten. Hieronder kan je de verhalen reeds bekijken:

Sanne
Mario
Pieter
Rozette

Over de campagne en vzw Rondpunt
Deze campagne van vzw Rondpunt en Levenslijn loopt bij VTM, 2BE en Vitaya van 13 tot en met 17 november 2013.

Al 5 jaar lang is er in Vlaanderen aandacht voor verkeersslachtoffers. De Vlaamse overheid en Levenslijn ondersteunen vzw Rondpunt onder andere om de gevolgen van verkeersongevallen onder de aandacht te brengen bij het grote publiek en hen op te roepen tot solidariteit.